top of page

PMI. Jövőt tervezünk.

Pécsi Mélyépítő Iroda logo

Az alábbiakban a Pécsi Mélyépítő Iroda (PMI) referencialistáját olvashatja. Az elmúlt évtizedek során találkoztunk számos kis munka mellett nagy fontosságú, jelentős projektekkel is. Mérettől függetlenül, igyekeztünk mindig a legjobb minőségben teljesíteni feladatainkat, amely a sok éves fennállás alapját is jelentette.

Referenciák

Tervezési referencialista

 • Pécs nagyátmérőjű főgyűjtő átépítésének, Pécs belterületi kis utcáinak, Kökény és Szalánta községek szennyvízhálózatának megvalósítására teljes körű tervezése, a végleges és ideiglenes létesítmények engedélyezési, kiviteli tervdokumentáció, megvalósulási tervek, engedélyeztetés 2022.06.-2023.06.részteljesítés folyamatban

 • Nyíregyháza MJV - Ipari Park tervezési szolgáltatások, Döntéselőkészítő tanulmányterv 2023.05.-06.

 • BAT Pécsi Dohánygyár víz csökkentés, valamint víz újrahasznosítás, Vízgazdálkodási tanulmányterv 2023.04.

 • BAT Pécsi Dohánygyár Kft. ipari szennyvíz kezelő rendszer létesítése - koncepcióterv 2022.11.-2023.04.

 • KEHOP-2.2.2-15-2019-00142 Ceglédi szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése, Szennyvíztisztító telep és Mozdony utcai és Központi végátemelők rekonstrukciója, engedélyezési és kiviteli terv 2021.06.-2022.07 részteljesítés -folyamatban

 • Szeged, Science Park teljes közművesítés tervezés (Elektromosság, Csatorna közmű, Víz közmű, Csapadékvíz elvezetés, Hirközlés, IT, gyengeáram, Gázellátás, Közlekedés, közút, járda, kérékpárút) szakágra vonatkozó teljeskörű közművesítés tervek 2020.08.-21.09.

 • BAT Pécsi Dohánygyár Kft. ipari szennyvízkezelő létesítése, Ipari szennyvízkezelés ClearFox CFC-Flotáló tervezése és kivitelezése, próbaüzem 2020.07.

 • Alsómocsolád - Mecsekbaromfi húsüzem szennyvíztisztító telep bővítés, vízjogi létesítési engedélyezési terv 2022.10.-2023.04. részteljesítés-folyamatban

 • Alsómocsolád - Mecsekbaromfi húsüzem szennyvíztisztító telep bővítés, kiviteli terv 2023

 • Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád üzemének tervezési feladatok ellátása (Meglévő vízkezelő és szennyvízkezelő bővítés, technológiai gépész) 2023.05.-07 részteljesítés-folyamatban

 • Alsómocsolád - Mecsekbaromfi húsüzem szennyvíztisztító telep létesítése Mecsek Baromfi Kft. tervezés alatt álló új baromfifeldolgozó üzemének közműves és víz- szennyvíztechnológia tervezés és a vágóhíd ipari és kommunális szennyvizeinek kezelésére, 300 m3/d kapacitású berendezések gyártás, szerelés 2019.10.-2021.04.

 • KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 sz. projekt, Vác településén szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatok ellátása, technológiai méretezés, kiviteli terv, üzemeltetési dokumentáció, próbaüzem 2018.03.-2022.04.

 • KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 sz. projekt, Gyöngyös Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztési és a szennyvíztisztító telep korszerűsítési feladatainak ellátásá (szennyvíztisztítási technológiai tervezői, szakértői és szakági feladatok, technológiai gépészeti tervezői, szakértői és szakági feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési, próbaüzem szakmai vezetési és egyéb kapcsolódó feladatok) 2018.11.-2021.10.

 • KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 azonosító számú projekt keretében, Bicske szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztési, bővítési feladatainak ellátása, szennyvíztisztítási technológiai tervezési és vízgépészeti és udvartéri szakági tervezési feladatok és kapcsolódó engedélyeztetési, próbaüzem szakmai . vezetési és egyéb kapcsolódó feladatainak elvégzésé 2018.02-2022.04.

 • Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az M6 autópálya és 51. sz. főút közötti úthálózata kiviteli tervének készítése, engedélyeztetés, NA 700 és NA 1000 vízvezeték kiváltás kiviteli terv 2022.06.-12.

 • Pogány 094/5Hrsz.-ú földrészleten tervezett záportározó koncepció tervének elkészítése 2019.01.19.-06.28.

 • Pécs, Déli ipari park – Időjós úthoz csatlakozó 0219/8 hrsz.-ú ingatlanon Ipari út és a 01455/89 hrsz.-ú ingatlanon parkoló és buszforduló, buszmegálló csapadékvíz elvezetésének kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2019.08.09.-2020.09.16.

 • Dél-pesti Szennyvíztisztító telep záportározó bővítése (továbbiakban: Létesítmény) – tervezési kivitelezési munkái, organizációs kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2019.06.11.-06.28.

 • Pécs, Magyarürögi út (6604-Pécs-Abaliget összekötő út) 1+660 – 2+770 km szelvények közötti belterületi csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak elvégzése, engedélyezési és kiviteli terv 2019.01.29.-07.22.

 • Mannvit Kft. részére Megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez „Ivóvízkezelési technológiák” fejezet készítése: potenciális technológiák részletes ismertetése, a technológiák bekerülési, üzemeltetési költségének és a technológia üzemeltetéséhez szükséges energiaigény megadásával. 2019.10.10.-11.11.

 • Lothárd, Kossuth Lajos utca és a Rákóczi Ferenc utca közötti területen vízelvezetési terv és gyalogos híd tervezése 2019.03.-2019.11.

 • Baja, (5649 hrsz.), Gránátos út-vasúti pályatest (55. sz. főút)– folyami védmű –kikötő (Duna meder) által határolt, közel 3 ha nagyágú, ártéren elhelyezkedő területén teljesen vízmentes terület kialakításához tanulmányterv készítése 2020.01.-11.

 • Baja, Józsefváros, Gránátos utca 160 fm csatorna, Bodrog utca 65 m árok és 80 m zárt csatorna áttervezése, 2 db hordalékfogó műtárgy kiviteli fedvényterv 2020.01.-03.

 • Karolina vízrendezés munkánkhoz geotechnikai vizsgálotok elvégzése és kiértékelése, engedélyeztetési és kiviteli terv 2020.07.-2021.05.

 • Kátoly belterületén vízelvezető árok 121 hrsz., rekonstrukciós terv 2021.02.-03

 • Bikal (09 hrsz. út) csapadékvíz elvezetés, pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció összeállítása 2021.03.

 • Bükkösdi kiskastély kb 1500 m2 felülető dísztó tervezése, meglévő forrásfoglalás helyreállításával, gravitációs és szivattyús kombinált tómegtáplálással. Túlfolyó vizek elvezetése a szomszédos utca csapadékvíz elvezető árkába, engedélyezési terv 2021.03.-10.

 • Pécs, Pipacs, Fűzfa és Gyöngy utcák csapadékvíz elvezetésének koncepció terve 2021.08.-10.

 • Kátoly, Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer engedélyezési, kiviteli, megvalósulási terv 2022.02.-11

 • Kisbalokány dűlő csapadékvíz elvezetés 2022.01-02

 • Mátfa csapadékvíz elvezetés terveinek elkészítése” tárgyi munka pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció összeállítása 2022.02.-2023.06.

 • Véménd településtervéhez vízellátás, szennyvíz elhelyezés / elvezetés, csapadékvíz elvezetés 2022.06.-11.

 • Kacsóta tejüzem tervezői és szakértői munkák elvégzése 2023.05.-folyamatban

 • Bükkösdi bánya ivóvízbekötés munkálatainak elvégzése 2019.06-10

 • Villány Szent István utca vízvezeték cseréje 2020.03.-08

 • Villány Béke utca vízvezeték cseréje, egyesített terv (engedélyezési és kiviteli terv) 2020.03.-08.

 • Halker Mirelit Depo, Pécs Edison utca 112. (41268/4 hrsz.) telephely fejlesztés, vízi-közmű szakági kiviteli terv és szennyvíztanulmány 2020.09.-2021.03

 • Bácsalmás, Ökostrand kialakítása, műszaki előmegvalósíthatósági tanulmány 2021.01.-11.

 • Pécs, Transolut telephely fejlesztése (249/1 és 249/2 hrsz.), építési engedélyezési vízi-közmű terv 2020.11.-12.

 • M43 Kéthalmi pihenő és tengelysúlymérő állomás ivóvízellátásának szakértői vizsgálata, szakvélemény 2020.12.-2021.01.

 • Szolnok Kavics Hotel – vízkezelőjének Vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv 2021.01.-2022.02.részteljesítés-folyamatban

 • Vásárcsarnok átalakításának közmű tervezése (Ivóvíz és Oltóvíz ellátás, Szennyvíz és Csapadékvíz elvezetés) kiviteli terv 2021.02.-10.05.

 • Orfű község területén víziközmű rekonstrukció, rekonstrukciós terv, engedélyezési és kiviteli terv 21.05.-22.08.

 • Kecskeméti Multifunkcionális Csarnok vizes tervezés (Ivóvízbekötés, Víz és oltóvíz ellátó rendszer, Csapadékvíz, Szennyvíz elvezetés, Szennyvíz tisztító telep és szikkasztó rendszer, Csapadékvíz kezelés, puffer és visszaforgatás, kerti tóval, gyökérzónás medencével) 2021.09.-2022.06.

 • Bugac, Bugacpusztaháza, Móricgát, Jászszentlászló és Szank települések együttes Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének (továbbiakban: ITVT) elkészítése 2022.01.-2022.08.

 • Kacsótai Sajtüzem Bővítés - Kacsóta 35/1 hrsz. épületbővítés új épületgépészeti víz-szennyvíz-csapadékvíz csatlakozások és Meglévő és tervezett épület miatt vízi-közmű kiváltás, gázvezeték kiváltás, építési engedélyezési és kiviteli terv, közműegyeztetése 2021.09.-2022.025.

 • TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat keretében megvalósítandó Magyarürögi vízfolyás rendezése 2021.12.-2023.01.

 • Véménd és térsége (Szebény, Somberek, Palotabozsók, Feked) ivóvíz regionális csatlakozás dokumentáció és engedélyeztetés 2022.05.-12.

 • Bikal község belterületi vízrendezése TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00045, engedélyezési- és kivitelezési terv 2021.12.-2023.02.

 • Pécs, Nagy Imre út 82. melletti zöldterület vízelvezetés tervezés 2022.01.-02.

 • PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS PARKHOZ KAPCSOLÓDÓ IPARI PARK FEJLESZTÉSE, TANULMÁNYTERV 2023.07.-folyamtban

 • Természetközeli szennyvíztisztító telep tervezése, létesítése a tisztított szennyvíz helyben tartásával-és szemléletformáló tanösvény kialakítása tárgyi munka Egyesített tervdokumentáció (engedélyezési és kiviteli terv) elkészítése és engedélyeztetése 2018.-2019

 • Makó és térsége Ivóvízminőség-javító beruházás II.-III. ütem, tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása 2019.06.-2022.02.

 • Sellye város és a környező települések közös szennyvízelvezetési agglomeráció kialakításának kérelméhez szükséges felülvizsgálati dokumentáció 2017.12.-2020.02.

 • Sátoraljaújhely központú agglomeráció szennyvízelvezetése és –tisztítása" elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2019-00144 azonosítószámú projekt előkészítési feladatainak allátásához kapcsolódó koncepcionális tervek, tender terv, indikatív terv 2020.03- 12.

 • A lajosmizsei telepen meglévő csirkevágóhídi szennyvíz előkezelő mögé építendő biológia és tisztított szennyvíz nyárfás talajöntözés, baromfifeldolgozó szennyvíztisztító telep, vízjogi létesítési engedély 2020.04.-06.

 • Ceglédi szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2019-00142 sz. projekt, komplex előkészítési feladatainak ellátásához kapcsolódó koncepcionális tervek, indikatív terv 2020.05.-12.

 • PVSK Síház felújítás tervezés természetközeli szennyvíztisztító telepítése, Vízjogi létesítési engedélyezési terv 2020.04.-06.

 • Hedrehely, Hencse és Visnye települések ivóvízminőség-javító program, KEHOP-2.1.3-15-2019-00090 komplex előkészítési feladatainak ellátása, hidrogeológiai vizsgálatok elvégzése, koncepcióterv 2020.06.-12.

 • Dunafalva agglomeráció szennyvíztisztító létesítése - felülvizsgálati dokumentáció és indikatív terv 2020.11.-2022.12.-folyamatban

 • Újpetre és térsége (Egerág, Kisherend, Kiskassa, Kistótfalu, Pécsdevecser, Peterd, Vokány) agglomeráció szennyvíztisztító létesítése - felülvizsgálati dokumentáció és indikatív terv 2021.01.-22.07.

 • Mihald és Zalaszentjakab Község Önkormányzata részére a település agglomerációs lehatárolási dokumentáció 2021.01.-2023.07. részteljesítés, folyamatban

 • Zaláta egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítése és próbaüzem 2022-folyamatban

 • Baranyaszentgyörgy településeken egyedi szennyvíztisztító kisberendezések tervezése, telepítése, próbaüzem 2021-2022

 • Gödre településeken egyedi szennyvíztisztító kisberendezések tervezése, telepítése, próbaüzem 2021-2023

 • Piskó településen egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítése 2022-2023

 • Vejti településen egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítése 2022-folyamatban

 • Szikszó és Térsége Víziközmű-hálózat fejlesztése kommunális és ipari szennyvíztisztító telep építése, indikatív terv 2020.10.-2021.10.

 • Kacsóta Kossuth L. u. 20. sz. (hrsz.: 35/1.) alatti telephelyén 85 m3/h nap teljesítményű szennyvíztisztító telep vízjogi engedélyezési terv és engedélyeztetés 2021.08.-2022.09.

 • Kecskemét szennyvíztisztító telep biológiai medencék átalakítása - vízjogi létesítési engedélyezési terv 2021.09.-11.

 • Véménd Község Önkormányzata részére a település agglomerációs lehatárolási dokumentáció 22.02.-2023.03. részteljesítés -folyamatban

 • Hans Pausch Hungária Kft. tulajdonában lévő 8718 Tapsony, Zrínyi utca 20. sz. alatti ingatlanon található alkatrészüzem szennyvíztisztító vízjogi létesítési engedélyezési tervek, kiviteli tervdokumentáció, megvalósulási tervdokumentáció - technológia kivitelezési munkák, technológiai egységek leszállítása

 • Csillebérc, Keringatlan Kft. (1025 Budapest, Palatinus u. 1.) tulajdonában lévő 2040 Budaörs, 016/1 hrsz. alatti ingatlan szennyvíztisztításának tervezése

 • „KAGRA” objektumban kialakításra kerülő adattároló központ felújításával kapcsolatban a Kormányzati Adattrezor tervezéséhez kapcsolódó vízkezelés technológia tervezés 2022.02.-07.

 • Máriahalom egyedi szennyvíztisztító berendezések és a monitoring kutak létesítés, kiviteli terv 22.10.-11.

 • Pécs-Pogány reptér és Magnus repülőgépgyár szennyvízelvezetés, engedélyezési és kiviteli terv 2022.11.-12

 • Pécs, Állomás u. 40. szám (01339 hrsz.) alatti szennyvíztisztító telep D1 diffúz forrás, működési engedélyezési dokumentáció 2022.10.

 • Pécs, tortyogói vastalanító mű, elvi vízjogi létesítési terv 2022.10.-2023.06.

 • Majsai Kert Növénytermesztő Kft. területén Döntést előkészítő tanulmányterv 2023.05.-folyamatban 2023.06.

 • Víztechnológia korszerűsítése, vízkezelő rendszer beállítása, próbaüzem lefolytatása a Kéthalmi pihenő és tengelysúlymérő állomáson kiviteli terv 2021.09.

 • „Paks, Lakótelep Központi Park vízjáték, kiviteli terv 2018.12.-2019.11. HC T-19-04

 • M85 gyorsforgalmi út Fertőd-Endrédmajor csomópont - Nagylózs között, kiviteli tervek, engedélyeztetés, próbaüzemi terv, megvalósulási terv 2019.01.05.-2020.12.30.

 • Pécs, Vásárcsarnok fejlesztése - külső vízi-közmű építési engedélyezési terv 2020.11.-12

 • Budapesti Déli Városkapu Fejlesztési Program keretén belül a Budapest XXI. kerület, Csepel-sziget északi részén 36,2 hektáros rekreációs közpark tájépítészeti megtervezésének vízépítőmérnöki feladatok ellátása 2021.09.-2022.01.

 • A Science Park Szeged (Szeged, Budapesti út 9.) területén az út- és közműépítés kivitelezési munkáihoz kapcsolódóan tervezői művezetés és vízjogi engedélyek hosszabbítása 2023.07.-folyamatban

 • Pécs, ipari park helyszíni műszaki vezetés lefolytatása 2019.01.04.-04.16.nyir

bottom of page